بازدید ایدهبایگانی‌های مرکز کهکشان | بازدید ایده

برچسب: مرکز کهکشان

سیاه‌چاله‌های مرکز کهکشان ۵۰ میلیون برابر سنگین‌تر از خورشید هستند

سیاه‌چاله‌های مرکز کهکشان ۵۰ میلیون برابر سنگین‌تر از خورشید هستند بر اساس پژوهشی که در دانشگاه لیستر انجام شده پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند سیاه‌چاله‌هایی که در قلب برخی کهکشان‌ها قرار دارند می‌توانند تا مرز…

عبور یک ستاره از میان سیاهچاله در مرکز کهکشان: چالشی برای تئوری انیشتین

عبور یک ستاره از میان سیاهچاله در مرکز کهکشان: چالشی برای تئوری انیشتین مدتی‌ است تلسکوپ ستاره‌شناسان در جهت ساجیتاریوس *A یا کمان ای* (*Sgr A)حفره‌ی سیاه عظیم مرکز کهکشان تنظیم شده است. دلیل این توجه وجود ستاره‌ای در…