بازدید ایدهبایگانی‌های مرکزی| پژوهشکده آسیب‌های اجتماعی در شهرستان ساوه راه‌اندازی شود | بازدید ایده

برچسب: مرکزی| پژوهشکده آسیب‌های اجتماعی در شهرستان ساوه راه‌اندازی شود

مرکزی| پژوهشکده آسیب‌های اجتماعی در شهرستان ساوه راه‌اندازی شود

مرکزی| پژوهشکده آسیب‌های اجتماعی در شهرستان ساوه راه‌اندازی شود با اشاره بر ضرورت ارتقاء سلامت روان در پیشگیری از آسیب ها اظهار داشت: توجه به بحث آسیب های اجتماعی و ابلاغ آن به دستگاه های…

  • خانه
  • مرکزی| پژوهشکده آسیب‌های اجتماعی در شهرستان ساوه راه‌اندازی شود