بازدید ایدهبایگانی‌های مرکزی| مجلس در حوزه سلامت اجتماعی ضعیف عمل کرده است | بازدید ایده

برچسب: مرکزی| مجلس در حوزه سلامت اجتماعی ضعیف عمل کرده است

مرکزی| مجلس در حوزه سلامت اجتماعی ضعیف عمل کرده است

علی ابراهیمی ظهر امروز در مراسم افتتاح هم‌زمان60 کانون سلامت محله استان مرکزی با حضور معاون وزیر بهداشت با اشاره به موضوع سلامت و اهمیت آن اظهار داشت: با توجه به افزایش جمعیت، تغییر سبک‌های…

  • خانه
  • مرکزی| مجلس در حوزه سلامت اجتماعی ضعیف عمل کرده است