بازدید ایدهبایگانی‌های مرکزی|شاعران معاصر راویان راستین و صادق حماسه‌های واقعی قهرمانان جبهه جنگ هستند | بازدید ایده

برچسب: مرکزی|شاعران معاصر راویان راستین و صادق حماسه‌های واقعی قهرمانان جبهه جنگ هستند

مرکزی|شاعران معاصر راویان راستین و صادق حماسه‌های واقعی قهرمانان جبهه جنگ هستند

مرکزی|شاعران معاصر راویان راستین و صادق حماسه‌های واقعی قهرمانان جبهه جنگ هستند حسین محمودی‌فر ظهر امروز در همایش شعر و خاطره دفاع مقدس با اشاره به جایگاه شعر در ترویج فرهنگ عاشورا  که به مناسبت…

  • خانه
  • مرکزی|شاعران معاصر راویان راستین و صادق حماسه‌های واقعی قهرمانان جبهه جنگ هستند