بازدید ایدهبایگانی‌های مرحله اول | بازدید ایده

برچسب: مرحله اول

برگزیدگان بخش حفظ موضوعی مسابقات سراسری قرآن معرفی شدند

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مسابقات رشته حفظ موضوعی قرآن کریم به پایان رسید و با برگزاری رقابت‌های این رشته پرونده مرحله اول مسابقات سراسری قرآن کریم بسته شد. نتایج مسابقات رشته حفظ موضوعی به شرح ذیل…