بازدید ایدهبایگانی‌های مراکز لرزه نگاری | بازدید ایده

برچسب: مراکز لرزه نگاری

ثبت موج انفجار یک شهاب سنگ توسط مراکز لرزه نگاری برای اولین بار

ثبت موج انفجار یک شهاب سنگ توسط مراکز لرزه نگاری برای اولین بار در روز ۲۵ ژوئیه، موج ناشی از انفجار یک شهاب آسمانی در فضای بالای جو زمین برای اولین‌‌بار توسط لرزه‌‌سنج‌‌های منطقه‌‌ی گرینلند…