بازدید ایدهبایگانی‌های مراحل آغاز پیداش | بازدید ایده

برچسب: مراحل آغاز پیداش

بررسی سینستیا به عنوان شکلی هندسی از کره‌ زمین در مراحل آغاز پیداش آن

بررسی سینستیا به عنوان شکلی هندسی از کره‌ زمین در مراحل آغاز پیداش آن دانشمندان اعلام کردند نوعی‌ شی سیاره‌ای‌شکل ناشناخته دا‌‌ئما در اطراف جهان ما مشاهده می‌شود و حتی ممکن است علت به وجودآمدن…