بازدید ایدهبایگانی‌های مذهب | بازدید ایده

برچسب: مذهب

نقش علما و هنرمندان در تصویرسازی مفاهیم دینی انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران، مسأله هنر و تأثیرگذاری آن در فضای روحی و فکری انسانها امری غیر قابل انکار است که این امر همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است تا جایی که در دیدار…