بازدید ایدهبایگانی‌های "مانیفست نواصولگرایی" در ۱۴ بند رونمایی شد + متن کامل - بازدید ایده

برچسب: “مانیفست نواصولگرایی” در ۱۴ بند رونمایی شد + متن کامل

“مانیفست نواصولگرایی” در ۱۴ بند رونمایی شد + متن کامل

متن کامل "مانیفست اصولگرایی" صبح امروز در نشست دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت رونمایی شد. متن کامل "مانیفست اصولگرایی" صبح امروز در نشست خبری محسن پیرهادی، دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت، رونمایی شد. متن کامل…

  • خانه
  • “مانیفست نواصولگرایی” در ۱۴ بند رونمایی شد + متن کامل