بازدید ایدهبایگانی‌های مارک زاکربرگ | بازدید ایده

برچسب: مارک زاکربرگ

مارک زاکربرگ سرویسی مشابه 911 برای اینترنت راه‌اندازی می‌کند

مارک زاکربرگ سرویسی مشابه 911 برای اینترنت راه‌اندازی می‌کند مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس‌بوک در یک مصاحبه‌ با بلومبرگ به تشریح برنامه‌های خود برای Internet.org پرداخت و از آن به‌عنوان سرویسی برای ارائه‌ی خدمات پایه‌ای اینترنت…