بازدید ایدهبایگانی‌های قمر یوفو | بازدید ایده

برچسب: قمر یوفو

تصاویری واضح از قمر یوفو مانند زحل به ثبت رسید

تصاویری واضح از قمر یوفو مانند زحل به ثبت رسید در درون حلقه‌های یخی سیاره‌ی زحل، یک قمر بسیار زیبا گردش می‌کند که به بشقاب‌پرنده یا شاید راویولی شباهت دارد. فضاپیمای کاسینی ناسا که آخرین ماه‌های مأموریت چندین ساله‌ی خود…