بازدید ایدهبایگانی‌های قمرهایش | بازدید ایده

برچسب: قمرهایش

پلوتو و انتشار اطلاعات دقیق تر در مورد این سیاره و قمرهایش

پلوتو و انتشار اطلاعات دقیق تر در مورد این سیاره و قمرهایش کاوش‌گر نیو هورایزنز (New Horizons) از طرف ناسا برای انجام تحقیقات فضایی جدید اعزام شده است. به تازگی تیم تحقیقاتی این کاوش‌گر، تصاویری با کیفیت…