برچسب: قطب جنوبی

احتمال وجود یخفشان در قطب جنوبی سیاره پلوتون

احتمال وجود یخفشان در قطب جنوبی سیاره پلوتون

علم و تکنولوژی
در بخش‌هایی از قطب جنوب مریخ، سطوحی توسعه می‌یابند که از نظر ظاهری دارای شکلی همانند عنکبوت هستند. از سال‌ها پیش دانشمندان به‌طور قطع پی برده‌اند

توسعه‌ی سطوح عنکبوتی شکل در قطب جنوبی مریخ

علم و تکنولوژی