برچسب: قطب جنوبی مریخ

در بخش‌هایی از قطب جنوب مریخ، سطوحی توسعه می‌یابند که از نظر ظاهری دارای شکلی همانند عنکبوت هستند. از سال‌ها پیش دانشمندان به‌طور قطع پی برده‌اند

توسعه‌ی سطوح عنکبوتی شکل در قطب جنوبی مریخ

علم و تکنولوژی