برچسب: قطاری

قطاری که با سرعت 32 هزار کیلومتر در ساعت به فضا می‌رود

قطاری که با سرعت 32 هزار کیلومتر در ساعت به فضا می‌رود

علم و تکنولوژی