بازدید ایدهبایگانی‌های شجاع خلیل‌زاده: صادق بارانی کجای فوتبال بوده که به بازیکنان ما فحش ناموس می‌دهد/ دایی بزرگ ما است | بازدید ایده

برچسب: شجاع خلیل‌زاده: صادق بارانی کجای فوتبال بوده که به بازیکنان ما فحش ناموس می‌دهد/ دایی بزرگ ما است

شجاع خلیل‌زاده: صادق بارانی کجای فوتبال بوده که به بازیکنان ما فحش ناموس می‌دهد/ دایی بزرگ ما است

شجاع خلیل‌زاده: صادق بارانی کجای فوتبال بوده که به بازیکنان ما فحش ناموس می‌دهد/ دایی بزرگ ما است شجاع خلیل‌زاده پس از تساوی سایپا و پرسپولیس، در مورد درگیری بازیکنان اظهار داشت: در اواخر بازی…

  • خانه
  • شجاع خلیل‌زاده: صادق بارانی کجای فوتبال بوده که به بازیکنان ما فحش ناموس می‌دهد/ دایی بزرگ ما است