بازدید ایدهبایگانی‌های شتاب | بازدید ایده

برچسب: شتاب

نابودی زمین بر اثر آزمایش های شتاب دهنده یک داستان تخیلی صرف نیست

ستاره‌شناسان هشدار می‌دهند که ممکن است هنگام آزمایش‌های شتاب‌دهنده‌ی ذرات، زمین در ابعاد یک زمین فوتبال درون خود مچاله شود. پروفسور مارتین ریس (Martin Rees)، کیهان‌شناس سرشناس بریتانیایی یک جمله‌ ماندگار در مورد دستگاه‌های شتاب‌دهنده ذرات، بیان کرده…