بازدید ایدهبایگانی‌های شتاب‌دهی اتم‌ها در برخورددهنده‌ی هادرونی بزرگ برای نخستین بار | بازدید ایده

برچسب: شتاب‌دهی اتم‌ها در برخورددهنده‌ی هادرونی بزرگ برای نخستین بار

شتاب‌دهی اتم‌ها در برخورددهنده‌ی هادرونی بزرگ برای نخستین بار

دانشمندان موفق شده‌اند تا برای نخستین بار اتم‌هایی را در برخورددهنده‌ی هادرونی بزرگ تحت شتاب قرار دهند. برخورددهنده‌ی هادرونی بزرگ (Large Hadron Collider) مستقر در مرکز تحقیقاتی سرن (CERN) در فرانسه و سوئیس اخیرا طی یک…

  • خانه
  • شتاب‌دهی اتم‌ها در برخورددهنده‌ی هادرونی بزرگ برای نخستین بار