بازدید ایدهبایگانی‌های شبیه زمین | بازدید ایده

برچسب: شبیه زمین

سیاره‌ شبیه زمین در نزدیکی منظومه‌ی شمسی می‌تواند کشف قرن لقب بگیرد

سیاره‌ شبیه زمین در نزدیکی منظومه‌ی شمسی می‌تواند کشف قرن لقب بگیرد مقامات رصدخانه‌ی اروپای جنوبی (ESO)  در نهایت تایید کردند که آنها یک سیاره‌ی جدید به نام پروکسیما b را در ناحیه‌ی قابل سکونت پروکسیما…