بازدید ایدهبایگانی‌های شبیه به زمین | بازدید ایده

برچسب: شبیه به زمین

آیا می‌توان مریخ را شبیه به زمین کرد؟

آیا می‌توان مریخ را شبیه به زمین کرد؟ مدت‌هاست که ایده‌ی تبدیل مریخ، همان سیاره‌ی سرد و خشکی که امروز می‌شناسیم به سیاره‌ای قابل سکونت مانند سیاره‌ی زمین مطرح است. و مفهوم «زمینی‌سازی مریخ»، چندین دهه…