بازدید ایدهبایگانی‌های شبیه‌سازی کامپیوتری | بازدید ایده

برچسب: شبیه‌سازی کامپیوتری

شبیه‌سازی کامپیوتری جریان‌های گردابی روی مشتری

شبیه‌سازی کامپیوتری جریان‌های گردابی روی مشتری در تصویر بالا در سمت چپ سیاره‌ی مشتری و درسمت راست جریان عمیق اتمسفری شبیه‌سازی‌شده از این سیاره را می‌بینید. تصویر اصلی در واقع تصویری است که تلسکوپ فضایی…

  • خانه
  • شبیه‌سازی کامپیوتری