بازدید ایدهبایگانی‌های شباهت عجیب | بازدید ایده

برچسب: شباهت عجیب

شباهت عجیب نورون‌های مغز به شبکه‌های کهکشانی

شباهت عجیب نورون‌های مغز به شبکه‌های کهکشانی یک پژوهشگر مشهور به نام کریستوف کُخ می‌گوید که مغز، پیچیده‌ترین چیزی است که در عالم شناخته‌شده وجود دارد. این چیزی نیست که از شنیدن آن تعجب کنیم؛ زیرا این…