بازدید ایدهبایگانی‌های شایع‌ترین سبک | بازدید ایده

برچسب: شایع‌ترین سبک

شایع‌ترین سبک رهبری مخرب سازمانی

تأثیرات ویران‌کننده‌ی رهبری غایب، به‌مراتب از آسیب‌های رهبران بی‌کفایت عمیق‌تر و شناسایی آن‌ها مستلزم پروسه‌ی پیچیده‌تری است. آقای الف کارمند جوانی است که می‌گوید مدیر فعلی او، بدترین رئیسی است که تابه‌حال داشته. این رئیس…