بازدید ایدهبایگانی‌های شایعه دخالت آمریکا | بازدید ایده

برچسب: شایعه دخالت آمریکا

دخالت آمریکا پرتاب ماهواره ایرانی

دخالت آمریکا پرتاب ماهواره ایرانی محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شایعات منتشرشده مبنی بر دخالت دولت آمریکا برای جلوگیری از پرتاب ماهواره‌ی ایرانی شریف‌ست را رد کرد و  خبرهای دخالت این کشور در برنامه‌های…