بازدید ایدهبایگانی‌های شاید تغییرات اقلیمی موجب نابودی تمدن‌ های فضایی شده باشد | بازدید ایده

برچسب: شاید تغییرات اقلیمی موجب نابودی تمدن‌ های فضایی شده باشد

شاید تغییرات اقلیمی موجب نابودی تمدن‌ های فضایی شده باشد

اخترشناسان ستاره‌ها، کهکشان‌ها، ستاره‌های دنباله‌دار و سیاهچاله‌های بی‌شماری را کشف کرده‌اند. اما آیا سیاراتی با تمدن‌های پایدار هم وجود داشته‌اند؟ یا آیا تمامی تمدن‌ها، سرانجام محکوم به نابودی هستند؟ آدام فرانک که اخیرا، کتابی با…

  • خانه
  • شاید تغییرات اقلیمی موجب نابودی تمدن‌ های فضایی شده باشد