بازدید ایدهبایگانی‌های شاهین خالدان | بازدید ایده

برچسب: شاهین خالدان

تنیس فیوچرز ترکیه| شاهین خالدان به فینال رسید

تنیس فیوچرز ترکیه| شاهین خالدان به فینال رسید به نقل از سایت فدراسیون تنیس، در ادامه برگزاری رقابت‌های بین المللی تنیس فیوچرز در ترکیه، شاهین خالدان در بخش دو نفره بازی‌ها به همراه تنیسوری از…