بازدید ایدهبایگانی‌های شادی | بازدید ایده

برچسب: شادی

آیا هوش بیشتر، شادی بیشتری را برای فرد به ارمغان می‌آورد؟

نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد که بهره‌ی هوشی (IQ) از طریق قادر ساختن فرد برای کسب ابزارهای مالی و آموزشی لازم برای یک زندگی بهتر، منجر به بهزیستی بیشتری می‌شود. در مجادله‌ای برای یافتن یک…

قدرشناسی: مهمترین مهارت برای دستیابی به زندگی شاد

بسیاری از مردم تصور می‌کنند که شادی، به شانس یا خصیصه‌ی ذاتی ارتباط دارد. آنها تصور می‌کنند اگر خوش‌شانس باشید و با یک روحیه‌ی بشاش متولد شوید و دنیا هم موقعیت‌های مناسبی پیش رویتان قرار…