بازدید ایدهبایگانی‌های شاخص | بازدید ایده

برچسب: شاخص

شاخص بورس ۲۲۱۸ واحد افت کرد

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۲۲۱۸ واحد افت کرد. در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 2میلیارد و 202میلیون سهم و حق‌تقدم به‌‌ارزش 856میلیارد تومان در 144هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت…

افت ۱۰۸ واحدی شاخص، در روز نیمه تعطیل بورس

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۱۰۸واحد افت کرد. در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و 309میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ ارزش 323میلیارد تومان در 55هزار نوبت مورد دادوستد قرار…