بازدید ایدهبایگانی‌های سیگنال‌های تمدنی فرازمینی | بازدید ایده

برچسب: سیگنال‌های تمدنی فرازمینی

احتمال کشف سیگنال‌های تمدنی فرازمینی در ۲۳۴ ستاره

احتمال کشف سیگنال‌های تمدنی فرازمینی در ۲۳۴ ستاره به نظر انتساب هر شک و تردیدی به نیروهای فرازمینی آسان به نظر می‌رسد اما این بار دانشمندان احتمال برخورد با آثار تمدن‌های بیگانه را به عنوان…

  • خانه
  • سیگنال‌های تمدنی فرازمینی