بازدید ایدهبایگانی‌های سیستم چندوظیفگی جدید اندروید اصلا خوب نیست و باید تغییر یابد | بازدید ایده

برچسب: سیستم چندوظیفگی جدید اندروید اصلا خوب نیست و باید تغییر یابد

سیستم چندوظیفگی جدید اندروید اصلا خوب نیست و باید تغییر یابد

طی چند هفته‌ای که از معرفی پیکسل ۳ گذشته، بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که این دو گوشی بهترین تجربه‌ی کاربری اندروید را ارائه می‌دهند. اما بخشی از این تجربه‌ی کاربری که چندان نمی‌توان با آن کنار…

  • خانه
  • سیستم چندوظیفگی جدید اندروید اصلا خوب نیست و باید تغییر یابد