بازدید ایدهبایگانی‌های سیستم ستاره ای | بازدید ایده

برچسب: سیستم ستاره ای

دلیل اهمیت سیستم ستاره ای آلفا قنطورس برای دانشمندان

دلیل اهمیت سیستم ستاره ای آلفا قنطورس برای دانشمندان آلفا قنطورس (Alpha Centauri) منظومه‌ی ستاره‌ای همسایه‌ی ما اخیرا در کانون توجه قرار گرفته است و دلیل آن نیز پتانسیل علمی بالای آن است. با بازدید ایده…