بازدید ایدهبایگانی‌های سیستان و بلوچستان|مزاحمت‌ تلفنی مشکل هر روزه در آتش نشانی؛ بیش از ۷۰ درصد تماس‌ها کاذب است | بازدید ایده

برچسب: سیستان و بلوچستان|مزاحمت‌ تلفنی مشکل هر روزه در آتش نشانی؛ بیش از ۷۰ درصد تماس‌ها کاذب است

سیستان و بلوچستان|مزاحمت‌ تلفنی مشکل هر روزه در آتش نشانی؛ بیش از ۷۰ درصد تماس‌ها کاذب است

7 مهرماه بهانه ای شد تا به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی به سراغ آتش نشان‌هایی که جانشان را برای نجت جان شهروندان کف دست می‌گیرند برویم. آتش نشان بودن شغل نیست عشق است.…

  • خانه
  • سیستان و بلوچستان|مزاحمت‌ تلفنی مشکل هر روزه در آتش نشانی؛ بیش از ۷۰ درصد تماس‌ها کاذب است