بازدید ایدهبایگانی‌های سیاه‌چاله‌ی میانی کهکشان راه شیری | بازدید ایده

برچسب: سیاه‌چاله‌ی میانی کهکشان راه شیری

مشاهده‌ی میدان مغناطیسی در سیاه‌چاله‌ی میانی کهکشان راه شیری

مشاهده‌ی میدان مغناطیسی در سیاه‌چاله‌ی میانی کهکشان راه شیری در تصویر ترسیمی که به تازگی منتشر شده است سیاه‌چاله‌ی میانی کهکشان راه شیری را می‌بینیم که با دایره‌ای از مواد به هم پیوسطه در بر گرفته…

  • خانه
  • سیاه‌چاله‌ی میانی کهکشان راه شیری