بازدید ایدهبایگانی‌های سیاستمداران علاقه‌ای به دخالت در مسئله تغییرات اقلیمی ندارند | بازدید ایده

برچسب: سیاستمداران علاقه‌ای به دخالت در مسئله تغییرات اقلیمی ندارند

سیاستمداران علاقه‌ای به دخالت در مسئله تغییرات اقلیمی ندارند

فقط یک هفته پس از آنکه دانشمندان اعلام کردند، کاهش شدید کربن برای حفاظت از محیط‌زیست ضروری است، کلر پری، وزیر امور اقلیمی بریتانیا، با اظهارات خود نشان داد که تحقق این امر چقدر می‌تواند…

  • خانه
  • سیاستمداران علاقه‌ای به دخالت در مسئله تغییرات اقلیمی ندارند