بازدید ایدهبایگانی‌های سیارک معروف به زمین | بازدید ایده

برچسب: سیارک معروف به زمین

حیات در محل برخورد سیارک معروف به زمین، بسیار سریع احیا شده است

حیات در محل برخورد سیارک معروف به زمین، بسیار سریع احیا شده است ۶۶ میلیون سال پیش، زمانی که یک شهاب سنگ به قطر ۱۰ کیلومتر به خلیج مکزیک برخورد کرد، بسیاری از گونه‌ها‌ از جمله دایناسورها منقرض شدند.…