بازدید ایدهبایگانی‌های سیارکی | بازدید ایده

برچسب: سیارکی

رودستر ایلان ماسک با عبور از مدار مریخ، عازم کمربند سیارکی است

رودستر ایلان ماسک با عبور از مدار مریخ، عازم کمربند سیارکی است خودروی رودستر ایلان ماسک که بامداد امروز به‌همراه راکت Falcon Heavy پرتاب شد، به سمت فواصلی دورتر از آنچه پیش‌تر برنامه‌ریزی شده بود، در حال حرکت است. اسپیس…