بازدید ایدهبایگانی‌های سیاره پلوتون | بازدید ایده

برچسب: سیاره پلوتون

احتمال وجود یخفشان در قطب جنوبی سیاره پلوتون

احتمال وجود یخفشان در قطب جنوبی سیاره پلوتون طی این هفته شاهد برگزاری چهل و هفتمین جلسه‌ی کمیته‌ی علوم سیارات خواهیم بود و به نظر می‌رسد این جلسه به شدت تحت‌الشعاع کشفیات جدید گروه افق‌های…