بازدید ایدهبایگانی‌های سیاره ها | بازدید ایده

برچسب: سیاره ها

غبار کیهانی می‌تواند حیات را بین سیاره ها منتقل کند

بد اساس فرضیه پانسپرمیا، بیان می‌کند که حیات می‌تواند در سرتاسر کیهان وجود داشته باشد و به‌وسیله‌ی سیارک‌ها، دنباله‌دارها و شهاب‌ها، بین سیاره‌ها، ستاره‌ها و حتی کهکشان‌ها پخش شود. طبق این فرضیه، حدود ۴ میلیارد سال…