بازدید ایدهبایگانی‌های سیاره تبخیری | بازدید ایده

برچسب: سیاره تبخیری

آیا ماه از یک سیاره تبخیری به وجود آمده است؟

آیا ماه از یک سیاره تبخیری به وجود آمده است؟ یکی از مناقشات مشهور اخترشناسان، چگونگی پیدایش ماه است، اما علی‌رغم دهه‌ها پژوهش به نظر نمی‌رسد که دانشمندان در این زمینه به توافق عامی دست یافته باشند.…