بازدید ایدهبایگانی‌های سیاراتی | بازدید ایده

برچسب: سیاراتی

معرفی غیرعادی‌ترین سیاراتی که تابه‌حال کشف شده‌اند

معرفی غیرعادی‌ترین سیاراتی که تابه‌حال کشف شده‌اند اخترشناسان به‌تازگی موفق به کشف داغ‌ترین سیاره‌ی شناخته‌شده تاکنون شده‌اند که دمای سطحی آن از برخی ستارگان هم بیشتر است. با شکار سیاراتی خارج از منظومه‌ی شمسی، اخترشناسان…

شناسایی سیاراتی جدید با شباهت زیاد به زمین

انسان‌ها چگونه باید به دنبال حیات فرا‌زمینی بگردند؟ منجمان تا‌کنون هزاران سیاره‌ی شبیه به زمین یافته‌اند که حیات شبیه به زمین می‌تواند روی ‌آن‌ها وجود داشته‌باشد. اما دانشمندان در پژوهش جدید قصد دارند چیزی را…