بازدید ایدهبایگانی‌های سگ‌ها چگونه به خدمت انسان در آمده‌ و اهلی شده‌اند | بازدید ایده

برچسب: سگ‌ها چگونه به خدمت انسان در آمده‌ و اهلی شده‌اند

سگ‌ها چگونه به خدمت انسان در آمده‌ و اهلی شده‌اند

در سیبری، رود اوب به آهستگی در امتداد سرد دشت‌های وسیع و منجمد جریان دارد. در شهر سالخارد روسیه که رود اوب به رود پولو می‌پیوندد، بقایای یک مکان باستانی وجود دارد. این مکان باستانی…

  • خانه
  • سگ‌ها چگونه به خدمت انسان در آمده‌ و اهلی شده‌اند