بازدید ایدهبایگانی‌های سکوی شناور | بازدید ایده

برچسب: سکوی شناور

فرود موفقیت آمیز راکت فالکون 9

فرود موفقیت آمیز راکت فالکون 9 شرکت فضایی اسپیس ایکس و مدیر عامل نخبه‌ی آن یعنی ایلان ماسک، همواره ایده‌های بلندپروازانه‌ای درباره‌ی پروژه‌های فضایی داشته‌اند. روز گذشته یکی از راکت‌های فالکون ۹ این شرکت به شکل…