بازدید ایدهبایگانی‌های سکته و حمله قلبی | بازدید ایده

برچسب: سکته و حمله قلبی

نگاهی به داروهای موثر برای جلوگیری از مرگ ناشی از سکته و حمله قلبی

نتایج یک پژوهش بلندمدت، نشان‌دهنده‌ی نقش داروهای کنترل‌کننده‌ی فشار خون و پایین‌آورنده‌ی کلسترول در کاهش مرگ‌و‌میر ناشی از بیماری‌های قلبی‌عروقی است. یافته‌های یک پژوهش بلندمدت روی بیش از ۸۵۰۰ فرد نشان می‌دهد که داروهای کنترل‌کننده‌ی…