بازدید ایدهبایگانی‌های سوپرکامپیوترها | بازدید ایده

برچسب: سوپرکامپیوترها

شبیه‌سازی روند ایجاد جهان هستی با استفاده از سوپرکامپیوترها

شبیه‌سازی روند ایجاد جهان هستی با استفاده از سوپرکامپیوترها همواره یکی از سوالات بی‌جواب بشر، نحوه‌ی شکل‌گیری جهان هستی به شکل امروزی آن بوده است که محققان و کیهان‌شناسان در پی یافتن پاسخ‌هایی منطقی و…