بازدید ایدهبایگانی‌های سوخت رسانی | بازدید ایده

برچسب: سوخت رسانی

ماموریت ناسا برای سوخت رسانی به مدارگردهای زمین

ماموریت ناسا برای سوخت رسانی به مدارگردهای زمین ناسا اخیرا اعلام کرد در حال توسعه‌ی طرحی است که بر اساس آن نوعی فضاپیما پس از پرتاب می‌تواند به دیگر ماهواره‌هایی که در مدار زمین قرار دارند…