بازدید ایدهبایگانی‌های سوخت‌های فسیلی دیگر ارزشمندترین منابع جهان نیستند | بازدید ایده

برچسب: سوخت‌های فسیلی دیگر ارزشمندترین منابع جهان نیستند

سوخت‌های فسیلی دیگر ارزشمندترین منابع جهان نیستند

قانون‌گذاران بیش از ۱۰۰ سال قبل، قوانین ضد انحصاری (ضد تراست) را در پاسخ به تقسیم ناعادلانه‌ی ثروت بین ثروتمندان و اقشار کم‌درآمد تصویب کردند. در سال ۱۹۱۱، دادگاه عالی آمریکا، حکم انحلال و شکسته…

  • خانه
  • سوخت‌های فسیلی دیگر ارزشمندترین منابع جهان نیستند