بازدید ایدهبایگانی‌های سواحل کالیفرنیا | بازدید ایده

برچسب: سواحل کالیفرنیا

فرود موشک فالکون 9 اسپیس ایکس برای اولین بار در سواحل کالیفرنیا

فرود موشک فالکون 9 اسپیس ایکس برای اولین بار در سواحل کالیفرنیا بعد از ظهر روز یکشنبه‌ی این هفته (۷ اکتبر) SpaceX توانست با موفقیت موشک فالکون ۹ خود را فرود بیاورد. این پروژه  برای این شرکت شصت‌ودومین پرواز،…