بازدید ایدهبایگانی‌های سه میلیاردر | بازدید ایده

برچسب: سه میلیاردر

مسابقه سه میلیاردر برای رسیدن به فضا؛ کدام یک برنده خواهد شد؟

مسابقه سه میلیاردر برای رسیدن به فضا؛ کدام یک برنده خواهد شد؟ ایلان ماسک به مریخ چشم دوخته است؛ جف بزوس عزم ماه دارد؛ وریچارد برنسون به‌ فکر گردشگری در فضاست. برخی معتقدند که آن‌ها اول باید زمین را…