بازدید ایدهبایگانی‌های سه خورشید | بازدید ایده

برچسب: سه خورشید

تماشا کنید: ستاره‌شناسان سیاره‌‌ای با سه خورشید را شناسایی کرده‌ اند

تماشا کنید: ستاره‌شناسان سیاره‌‌ای با سه خورشید را شناسایی کرده‌ اند شخصیت لوک اسکای واکر در مجموعه‌‌ی فیلم‌های جنگ ستارگان از دنیای عجیبی موسوم به تتوئین (Tatooine) بود که دو خورشید در آسمان آن دیده…