بازدید ایدهبایگانی‌های سن | بازدید ایده

برچسب: سن

چرا فواصلی که می‌بینیم با سن جهان همخوانی ندارند؟

چرا فواصلی که می‌بینیم با سن جهان همخوانی ندارند؟ در مورد جهان شناخته‌شده، چند حقیقت وجود دارد که به ریشه‌ی پیدایش آن، تاریخ و آن‌چه اکنون هست، اشاره می‌کنند. درک این حقایق از عهده‌ی همگان…